overzicht in vogelvluchtperspectief van bestaande en nieuwe bouwblokken

bestaande bebouwing van Holma (lichtgrijs) met nieuwbouw (donkergrijs) en de binnenterreinen daarvan (groen)

de bestaande bebouwing van Holma heeft een ongestructureerde en overvloedige openbare ruimte

het ontwerp verheldert en structureert de openbare ruimte tussen de bestaande blokken

plattegrondfragment van bestaande en de nieuwe toestand

overzichtsplattegrond nieuwbouwstrook met aanhechting aan bestaand Holma

ruggegraat van het nieuwbouwdeel is de centrale avenue

perspectief avenue

twee pleinen liggen op de kruispunten van de avenue en de nu al bestaande open zones in Holma

op drie secundaire assen (in het midden van de “stempels” waar Holma waaruit Holma bestaat) vindt een extra aanhechting plaats tussen bestaand en nieuw

nieuw voorgestelde verkeersstructuur

de nieuwe bouwblokken hebben opgetilde binnenterreinen, waaronder zich parkeergarages bevinden. In de plint van de gebouwen kunnen commerciële en culturele functies gehuisvest worden

twee bestaande parkeergarages krijgen een nieuw dek met daarop sport- en openluchttheaterfaciliteiten

isometrie ingreep bestaande parkeergarages

commerciële en culturele functies in de plint van de nieuwbouwblokken

blik vanaf het sportplatform richting avenue