perspectief richting Maashaven

bouwmassa wordt gevormd door opslagtank en installatiegebouw, samen in één bouwvolume

verhoudingen: constructie vormt gevelindeling

begroeiing gevels

nachtbeeld: gebouw als lantaarn

het gebouw begeleidt het perspectief naar de Maashaven

door zijn hoogte is het gebouw vanaf de Brielselaan zichtbaar aanwezig in de stad

functioneren gevel zomer- en wintersituatie

transparante gevel biedt blik op installaties

filigrane en groene gevel geeft licht in interieur en zicht naar buiten